Loading...

Gestión de Inmuebles

960919009

info@merinoymurgui.com

Lekáreň online

Sildenafil Xantis 100 Mg

Preto predtým, ako budete viesť vozidlo alebo obluhovať stroje musíte vedieť, ako reagujete na podanie Sildenafilu Sandoz. Pitie alkoholu môže dočasne narušiť Vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Preto na dosiahnutie maximálneho prínosu Vašej liečby sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím Sildenafilu Sandoz. Sildenafil nemal žiadny vplyv na farmakokinetiku sachinaviru (pozri časť 4.2). Ak sa…